Friday, March 4, 2016

က်ေနာ္ နပန္းသတ္ခဲ႔ရေသာ Adverb မ်ား (၃)အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သုံးစြဲပုံ သုံးစြဲနည္း ေလးေတြကို က်ေနာ္က ေရးသားလာရာမွာ ပုုံမွန္သုံးရိုးသုံးစဥ္ေတြထက္ပိုျပီး စာေပေရးသားရာမွာ ၊ ဖြဲ႔ဆုိရာမွာ စသည္ျဖင္႔ သုံးတဲ႔ပုံစံေတြလည္း ေရာပါသြားတတ္ပါတယ္ ၊ ေက်ာင္းသားသုံးသေဘာမ်ိဳး အေျခခံေတြခ်ည္႔ပဲ ေရးသြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေတြ႔တာ ျမင္တာ သိတာေတြကို ေရးသြာခ်င္တဲ႔သေဘာမို႔လို႔ ၊ ယူၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္ပဲ သင္႔ေတာ္သလိုပိုင္းျဖတ္ျပီး သုံးၾကဖို႔ ၊ ကို္ယ္သုံးစြဲရမယ္႔ေဘာင္နဲ႔ခ်ိန္ညွိျပီး သုံးၾကပါလို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္ .. 
.
(2) Adverbs of Place ( ေနရာျပ ၾကိယာ၀ိေသသနမ်ား)
..............................
Here, there, upstairs, in London, out of the window,… စတဲ႔ေနရာကိုျပတဲ႔ ၾကိယာ၀ိေသသနမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ၊ where ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီစကားလုံးဟာ Place adverb ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္ ၊ ၀ါက်ထဲမွာသုံးတဲ႔ေနရာေတြကေတာ႔ ..
.
(2.1) ပုံမွန္အားျဖင္႔ ၀ါက်ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ထားေလ႔ရွိပါတယ္
..
The children are playing (upstairs).
ကေလးေတြ အေပၚထပ္မွာ ေဆာ႔ေနၾကတယ္
Don’t throw orange peel (out of the window).
လိေမၼာ္ခြံေတြကို တံခါးအျပင္ဖက္ ပစ္မထုတ္ပါနဲ႕
(2.2) ပုံမွန္မဟုတ္တဲ႔ အသုံးကေတာ႔ 
.
စာေပအေရးအသားမွာသုံးတဲ႔အခါ
Adverb ဟာ ေပးခ်င္တဲ႔ message ရဲ႕ focus လုပ္တဲ႔အရာ မဟုတ္ဘူးဆိုလ်င္ ၀ါက်ေရွ႕ဆုံးမွာလည္း ထားနိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ .. ( Front position is also possible, especially in literary writing if the adverb is not the main focus of the message. In this case the verb often comes before the subject. လို႔ေရးထားပါတယ္
ဥပမာ.. 
(At the end of the garden) there was a very tall tree.
ပန္းျခံရဲ႕အဆုံးမွာ အလြန္ျမင္႔မားတဲ႔ သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ ရွိခဲ႔ပါတယ္ ။
(သစ္ပင္ၾကီးရွိခဲ႔တာကိုသာ အေလးထားေျပာလိုျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိနိုင္ပါတယ္ )
** ေရွ႔မွာတုန္းကေရးခဲ႔တဲ႔ Manner adverb နဲ႔ သေဘာခ်င္းဆန္႔က်င္ေနတာကို သတိထားမိ ေစလိုပါတယ္ ၊ Manner adverb မွာတုန္းက စိတ္၀င္စားေစလိုတဲ႔အတြက္ ေရွ႕ဆုံးကိုပိုခဲ႔တယ္ ၊ အခု Place adverb မွာေတာ႔ အဓိပၸါယ္ကို ေဖါ႕ျပီး ေဖ်ာ႔ျပီး ယူေစခ်င္တဲ႔ အတြက္ ေရွ႕ကိုေရာက္လာ ျပန္တယ္ ဆိုတာကို ႏွိင္းယွဥ္ခြဲျခား မွတ္သားနိုင္ပါတယ္ ။
........................................................
(2.3) Adverbs of Direction ( ဦးတည္ရာျပ ၾကိယာ၀ိေသသနမ်ား )
........................................................
ဒီေနရာမွာ Place adverb နဲ႔ဆက္စပ္မွဳရွိတဲ႔ adverb of direction ( movement ) ေတြကို ေခါင္းစဥ္ခြဲ အေနနဲ႔ ဆက္ျပီးေျပာသြားလိုပါတယ္..
Straight on, ahead, forward, towards (EN), toward (US), away, into, across, through, past, along, around, in, out, to .. စတဲ႔ ေရြ႕လ်ားမွဳ (သို႔) ဦးတည္ရာကိုျပတဲ႔ adv မ်ားျဖစ္ပါတယ္ ၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတာ႔ preposition (၀ိဘတ္) မ်ားအျဖစ္လည္း သိခဲ႔ၾကျပီးျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္ ။ သုံးတဲ႔ေနရာကိုလိုက္ျပီး စကားလုံးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳကြဲျပားသြားတဲ႔သေဘာျဖစ္ပါတယ္ ..
.
Direction adverb မ်ားဟာ Place adverb မ်ားရဲ႕ေရွ႕ကထားေလ႔ရွိပါတယ္ 
.
Walk (past) (the bank) and keep going (to) (the end of the street).
ဘဏ္ကိုလြန္ျပီးေလွ်ာက္ပါ ျပီးေတာ႔ လမ္းရဲ႕ အဆုံးကို ဆက္သြားလိုက္ပါ ။
.
The children are running (around)(upstairs).
ကေလးေတြ အေပၚထပ္မွာ ပတ္ျပီး ေျပးေနၾကတယ္
..
အခုဒီေနရာအထိ ေရးခဲ႔တာေတြဟာ Michael Swan ျပဳစုျပီး Oxford press ကေနထုတ္တဲ႔ Practical Usage English စာအုပ္ရဲ႕ စာမ်က္နွာ (၁၃၄) မွ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္..
အခ်က္အလက္ မ်ားျပား စုံလင္ တိက်တဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး မၾကာခဏကိုးကားၾကတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ………………………………………………………………………..
တာ၀န္ႏွစ္ခုထမ္းတဲ႔ စာလုံးေတြအတြက္ Preposition နဲ႔ Adverb ခြဲျခားပုံေလးကို က်ေနာ္ရဲ႕ ေလ႔လာမွဳေလးမ်ားနဲ႔ေပါင္းစပ္ျပီး ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမယ္
.
ပထမဆုံးဒါေလးေတြကို မွတ္ထားလိုက္ပါ
.
1. Preposition ဟာ ၀ါက်ထဲက အရာ၀တၳဳႏွစ္ခုကိုျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုကိုျဖစ္ေစ ဘယ္လို ဆက္စပ္ေနသလဲ ဆိုတာကို ျပပါတယ္
.
2. Preposition ရဲ႕ေနာက္မွာ Noun (Object) လိုက္ေလ႔ရွိျပီးေတာ႔ Adverb ေနာက္မွာေတာ႔ Object လိုက္ေလ႔မရွိပါ
.
3. Verb နဲ႕ ဆက္စပ္မွဳကိုစဥ္းစားျပီး verb ကို အေထာက္အကူျပဳေနရင္ Adverb ပဲျဖစ္ပါတယ္
.
စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါစို႔
Mg Mg walked (toward) the meeting room (inside) the office. 
ေမာင္ေမာင္ဟာ ရုံးခန္းမ အတြင္းမွာရွိတဲ႔ အစည္းအေ၀းခန္းဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားခဲ႔ပါတယ္
..
ပထမစာလုံး toward ဟာ ေမာင္ေမာင္ ဘယ္ဆီကို ေလွ်ာက္သလဲဆိုတာကို ျပတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ walk ကို အထူးျပဳေနတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ direction adverb ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ေနာက္က လိုက္လာတဲ႔ the meeting room ဟာ ဘယ္ေနရာဆီကိုေလွ်ာက္သလဲဆိုတာကို ျပတဲ႔ Place adverb ျဖစ္ပါတယ္ ။
..
ဒုတိယစာလုံး inside က်ေတာ႔ meeting room နဲ႔ office ဘယ္လိုဆက္စပ္တည္ရွိေနသလဲ ဆိုတာကို ျပပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ preposition ျဖစ္ပါတယ္ ၊ inside ရဲ႕ေနာက္မွာ သူ႔ရဲ႕ Object ျဖစ္တဲ႔ the office လည္း ရွိေနပါတယ္ ။
.
အဲဒီ inside ကိုပဲ ေနာက္တစ္မ်ိဳးၾကည္႔ရေအာင္
..
I opened the box and looked inside.
က်ေနာ္ ေသတၱာကိုဖြင္႔ျပီး အတြင္းဖက္ကို ၾကည္႔ခဲ႔တယ္ ။
..
ဒီေနရာမွာ inside ဟာ ဘယ္ေနရာကို ၾကည္႔သလဲဆိုတာကို ျပေနတဲ႔အတြက္ look ဆိုတဲ႔ verb ကို အထူးျပဳတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ adverb ျဖစ္ပါတယ္ ။ စသည္ျဖင္႔ ခြဲျခားသိနုိင္ၾကပါတယ္ ။
..
ရွဳပ္ေထြးသြားမလားေတာ႔ မသိပါ ၊ ဒါေပမယ္႔ ရသေလာက္ေတာ႔ ယူပါ ၊ grammar ကို မသိလည္းပဲ အေလ႔အက်င္႔မ်ားရင္ သြက္သြက္လက္လက္ ျဖစ္သည္ထိ ေရး ၊ ဖတ္ ၊ ေျပာ ၊ နားေထာင္ လို႔ရပါတယ္ သ႔ိုေသာ္လည္း သိတဲ႔အခါမွာ ဖတ္ရ နားေထာင္ရတာေတြ ပိုျပီး အရသာရွိလာမယ္ ၊ အေၾကာင္းအရာပိုင္းတြင္ မကေတာ႔ပဲနဲ႔ အေရးအသားပိုင္းကိုပါ နားလည္လာမယ္ ၊ ေရးတာ ေျပာတာေတြ ပိုျပီးပီျပင္လာမယ္ ၊ စိတ္ၾကိဳက္ျခယ္မွဳန္းလာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။
.
ေမတၱာျဖင္႔ … 
ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။  ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ။

အဆင္ေျပပါေစ

က်ိဳကၡမီသား လငး္ႏိုင္ဦး

0 comments:

Post a Comment