Friday, March 4, 2016

May & Might

ဒီေန႔ဆရာသင္မွာကေတာ့
May, might ပါ
May နဲ႔ Might ဘာကြာပါသလဲ
May. က v1
Might. က v2
ဟုပ္လား?
အဲလိုထင္ရင္လံုးဝမွားပါတယ္။
May နဲ႔ Might က ဘာမွမကြာဘူး
အတူတူပဲ
ႏွစ္ခုစလံုးက " ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ "လို႔ ဆိုလိုတယ
eg, I may go out this evening နဲ႔
I might go out this evening
အဓိပၸာယ္အတူတူပဲ
ညေန အျပင္သြားခ်င္သြားမယ္။
မသြားခ်င္ပသြားဘူး။.
ေနာက္ထပ္ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္
A : where are you going for your holiday?
B : I am not sure, I may go to New York.
ႏွစ္ခုလံုးကို ပစၥဳပၸန္မွာပဲ သံုးတယ္။
May I ဆိုတာၾကားဖူးၾကလား
ဘယ္မွာသံုးလဲ?
May I ကိုေတာ့ " ပါေစ၊ ပါရေစ " ဆိုတဲ့
ေနရာမွာ သံုးပါတယ္။
eg, may I help you.
May you be ok everything.
May I ask a question?
May I sit here.
အစစအရာရာ အဆင္ေျပၾကပါေစ။
ဆရာအန္တိုနီ

0 comments:

Post a Comment