Monday, April 4, 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြ်န္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ။ ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ (ရာမည) မဇၥ်ိမ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၄ - ၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြ်န္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ။ ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ (ရာမည) မဇၥ်ိမ


0 comments:

Post a Comment