Friday, April 1, 2016

Sleep နဲ႔ Asleep သုံးစြဲပုံေသခ်ာသိဖို႔Sleep နဲ႔ Asleep သုံးစြဲပုံေသခ်ာသိဖို႔
...................................................
(1) 'sleep'
Sleep က noun အျဖစ္ ..အိပ္စက္ျခင္း လို႔ေရာ verb အျဖစ္ အိပ္သည္ ..လို႔ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးရပါတယ္
Sleep can be a noun or a verb. Sleep is the natural state of rest in which you are unconscious with your eyes closed.
To sleep means to be in this state of rest.
...
(1.1) I must get some sleep - I'm exhausted. (noun)
က်ေနာ္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနတယ္ နည္းနည္း အိပ္မွရမယ္ 
.
(1.2) I haven't been getting enough sleep recently. (noun)
က်ေနာ္ အခုေလာေလာဆယ္ အိပ္ေရး၀၀ မအိပ္ရေသးဘူး
.
(1.3) I had not slept for three days. (verb)
က်ေနာ္ မအိပ္ခဲ႔ရတာ သုံးရက္ရွိပါျပီ
...................................................................
(2) 'asleep'
asleep ကိုေတာ႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ..လို႔ ယူနိုင္ပါတယ္ ။ adjective ပါ ။ တစ္ေယာက္ေယာက္က အိပ္ေနတဲ႔ အေနအထားမွာ ရွိေနလွ်င္ sleeping ကိုသုံးနိုင္ေသာ္လည္း asleep ကုိ သုံးတာက ပိုျပီးေတာ႔ သုံးေနက် ျဖစ္ပါတယ္ ၊ အသုံးမ်ားပါတယ္ ။
If someone is in this state, you can use the progressive form and say they are sleeping, but it is more common to say that they are asleep.
သူတို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတယ္ ..လို႔ ေျပာခ်င္လွ်င္
(2.1) They are sleeping. လို႔ သုံးနိုင္ေသာ္လည္း
(2.2) They are asleep. က သုံးရိုးသုံးစဥ္ ပိုက်ပါတယ္ (ပိုေကာင္းပါတယ္)
...
သူအိပ္ေနတယ္ ၊ သူအိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို ..ဒီလိုမေရးပါနဲ႔
Don't say, for example, 'He sleeps'.
.........
(2.3) She was asleep when we walked in.
က်ေနာ္၀င္လာတဲ႔အခ်ိန္တုန္းက သူမအိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ႔ပါတယ္
..........................................................................
(3) ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာအိပ္တယ္ ၊ ဘယ္ေနရာမွာအိပ္တယ္ ၊ ဘယ္လို အိပ္တယ္ ..စသည္ျဖင္႔ ေျပာခ်င္လွ်င္ေတာ႔ sleep ကိုသုံးပါ ။ how long, where, usually how မွတ္လိုက္ပါ ။ 
To say how long someone was in this state, or to talk about where or how someone usually sleeps, use sleep rather than asleep.
..
(3.1) He slept for almost ten hours.
သူအိပ္တာ ဆယ္နာရီနီးပါးရွိပါျပီ (ၾကာခ်ိန္)
.
(3.2) Where does the baby sleep?
ကေလးေလးက ဘယ္ေနရာမွာ အိပ္တာလဲ (ေနရာ)
.
(3.3) I sleep late on Saturdays. 
က်ေနာ္က စေနညေတြ(စေနညတိုင္း) မွာ ေနာက္က်ျပီး အိပ္ေလ႔ရွိပါတယ္ (ဘယ္လိုအက်င္႔)
...............................................................
(4) Be Careful! သတိထားပါ
..
asleep ကို verb ရဲ႕ေနာက္မွာပဲသုံးပါတယ္ ၊ V-be ေတြဟာလည္း verb အုပ္စုထဲမွာ ပါတယ္လို႔ သိထားပါ verb ဆိုလွ်င္ main verb ေတြပဲ စိတ္ထဲမွာေပၚလာတတ္လို႔ သတိေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ၊ asleep သည္ adjective ဆိုေသာ္လည္း noun ရဲ႕ေရွ႕မွာ မသုံးပါဘူး ။ 
Asleep is only used after a verb. Don't use it in front of a noun.
.. 
ဒီလိုမသုံးပါနဲ႔ ..
Don't, for example, say 'an asleep child'. Instead use sleeping.
child က noun ျဖစ္ေနေတာ႔ asleep မသုံးပဲ sleeping ပဲ သုံးရပါမယ္
....
(4.1) She is carrying a sleeping baby.
သူမက အိပ္ေနတဲ႔ကေလးေလးကို ခ်ီထားပါတယ္
.................................................................................
(5) asleep က adjective ဆိုေတာ႔ grammar စည္းမ်ဥ္းအရဆို adv တစ္ခုေရွ႕ကေနထည္႔လို႔ရ..ရပါမယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း စာလုံးတခ်ိဳ႕ကိုသာ လက္ခံပါတယ္ ။
Don't say that someone is 'very asleep' or 'completely asleep'. Instead say that they are sound asleep or fast asleep.
very asleep, completely asleep မရပါဘူး
sound asleep, fast asleep ..ရပါတယ္
..
(5.1) The baby is still sound asleep.
ကေလးေလးက ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲပါ
..
(5.2) He was fast asleep.
သူ စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္
(fast ကို လွ်င္ျမန္ေသာ ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ မယူပဲနဲ႔ secure, sound, deep ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ေသခ်ာရွာၾကည္႔ျပီးတဲ႔အခါက်မွ fast asleep အတြဲက sound sleep, tight sleep တို႔နဲ႔ ဆင္တူပဲဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ ) 
....................................................................................
(6) 'go to sleep'
နိုးေနရာကေန အိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ႔သေဘာ ..အေျခအေနေျပာင္းသြားလွ်င္ go to sleep ကို သုံးရပါမယ္
When someone changes from being awake to being asleep, you say that they go to sleep.
..
(6.1) Both the children had gone to sleep.
ကေလးႏွစ္ေယာက္လုံး အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ႔ၾကျပီ (ေစာေစာက ေဆာ႔ေနတာကေန အေျခအေနေျပာင္းျပီး အိပ္သြားတာကိုေပၚလြင္ေစခ်င္တာ)
.
(6.2) Go to sleep and stop worrying about it.
အဲဒီအတြက္ စိတ္ပူေနတာရပ္ျပီး အိပ္လိုက္ပါ (စိတ္ပူလို႔ အိပ္မရျဖစ္ေနတာကေန အိပ္ျပီး အေျခအေန ေျပာင္းသြားေစခ်င္တာ)
..............................................................................................
(7) 'fall asleep'
မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ ရုတ္တရက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ဆိုလွ်င္ေတာ႔ fall asleep ကို သုံးပါ
When someone goes to sleep suddenly or unexpectedly, you say that they fall asleep.
.
(7.1) The moment my head touched the pillow I fell asleep.
က်ေနာ္႔ေခါင္းနဲ႔ေခါင္းအုံး ထိသြားတဲ႔ အခိုက္အတန္႔မွာပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ႔ပါတယ္
.
(7.2) Mike fell asleep watching TV.
မိုက္က TV ၾကည္႔ေနရင္းကေန အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ႔ပါတယ္
.......................................................................
(8) 'get to sleep'
ခက္ခက္ခဲခဲ ၾကိဳးစားျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားလွ်င္ေတာ႔ get to sleep ကိုသုံးပါ
When someone goes to sleep with difficulty, for example because of noise or worries, you say that they get to sleep.
..
(8.1) Could you turn that radio down – I'm trying to get to sleep.
ေရဒီယိုကို အသံေလွ်ာ႔ေပးပါလား ၊ က်ေနာ္ အိပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနလို႔ပါ 
.
(8.2) I didn't get to sleep until four in the morning.
မနက္ေလးနာရီအထိ က်ေနာ္ အိပ္လို႔မရခဲ႔ပါဘူး
..................................................................................
(9) 'go back to sleep'
အိပ္ေနတာကေနနိုးလာျပီး ျပန္အိပ္တာကိုေတာ႔ go back to sleep ကို သုံးပါ 
When someone goes to sleep again after being woken up, you say that they go back to sleep.
..
(9.1) Go back to sleep, it's only five a.m.
ျပန္အိပ္ပါ ၊ ငါးနာရီပဲ ရွိပါေသးတယ္
............................................................................................
(10) 'send someone to sleep'
အိပ္ခ်င္ေစတယ္ ၊ အိပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစတယ္ ..ဆိုလွ်င္ send (someone) to sleep ကိုသုံးပါ ။ someone ေနရာမွာ Object ပုံစံျဖစ္တဲ႔ me, him, her, them စတာေတြကို သုံးရမွာျဖစ္ပါတယ္
If something causes you to sleep, you say that it sends you to sleep.
..
I brought him a hot drink, hoping it would send him to sleep.
သူ႔ကို အိပ္ေစခ်င္လို႔ က်ေနာ္သူ႔ကို ေသာက္စရာပူပူေလးတစ္ခြက္ ၀ယ္ေပးခဲ႔ပါတယ္
.
I tried to read the books but they sent me to sleep.
က်ေနာ္ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ႔ေပမယ္႔ အဲဒါေတြက က်ေနာ္ကို အိပ္ခ်င္ေစပါတယ္
......................................
ကဲ အားလုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း အေတာ္ေလးစုံသြားျပီလို႔ထင္မိပါတယ္ ။ သတိထားရမယ္႔ အခ်က္ေလးေတြက ေတြ႔ရနည္းတတ္လို႔ ေသခ်ာမွတ္ေစခ်င္ပါတယ္ ..
.
ေမတၱာျဖင္႔ 

ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
https://www.facebook.com/groupsheart emoticon

0 comments:

Post a Comment