Wednesday, May 25, 2016

English Speaking – Job Expressions (10)လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္ ၊ အားသာခ်က္ေတြကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ဘယ္လိုေဖၚက်ဴးမလဲ အားနည္းခ်က္ေတြကို ပါးပါးနပ္နပ္ ဘယ္လိုလွပ္ျပမလဲ ဆုိတာ ၀ါက်ေတြကို ဖတ္ၾကည္႔လိုက္ပါ ၊ စာပိုဒ္ေတြလို ျဖစ္ေနတဲ႔ အထဲကေန လိုတဲ႔စာေၾကာင္းေလးေတြ ယူျပီး အသုံးျပဳနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ၊ အဆက္အစပ္နဲ႔ ဆက္ေျပာတဲ႔စကားေတြကို သူ႔အတိုင္းပဲ ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္ ၊ တစ္ေၾကာင္းစီ ျပန္ခြဲလိုက္လ်င္ အဆက္အစပ္မိေတာ႔မွာ မဟုတ္လို႔ပါ ။ အေရးနဲ႔ အေျပာ နည္းနည္းကြာတာေလးေတြလည္း ေတြ႔မိပါတယ္ ၊ ဒီစာေၾကာင္းေတြက မူရင္းအတိုင္းမို႔လို႔ မူလအတိုင္းပဲထားလိုက္ပါတယ္ ။ အသုံးျပဳျပီး အရည္အခ်င္း အဆင္႔ျမင္႔နိုင္ၾကပါေစ..
.
(1) What are your strengths?
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြက ဘာေတြပါလဲ
(2) My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer's needs and I make sure they are more than satisfied.
က်ေနာ္႔ရဲ႕ အားအေကာင္းဆုံး အရည္အခ်င္းကေတာ႔ ေဖါက္သည္ေတြကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးတဲ႔လုပ္ငန္း ပါ ။ က်ေနာ္က ေဖါက္သည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ပါတယ္ ၊ ေသခ်ာစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္မွဳ ေပးပါတယ္ ၊ ျပီးေတာ႔ သူတို႔ေက်နပ္တာထက္ပိုတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေစပါတယ္ ။ ( trait အစား qualification သုံးခ်င္သုံးပါ )
(3) A couple strengths I have are planning and execution, and working with people. I've always been very good at planning and detailing all the steps. Executing a plan has always come easy for me as well. I believe it's due to proper planning. I also work with people very well in a way where I use the strengths of each individual in a team to produce the best results.
က်ေနာ္႔မွာရွိတဲ႔ အားသာခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ျပီးေတာ႔ လူေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္က အျမဲတန္းပဲ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ အဆင္႔မ်ားအားလုံး အေသးစိတ္ခြဲျခားျခင္း ေတြမွာ အလြန္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ရွိခဲ႔ျပီးပါျပီ ။ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက လည္းပဲ က်ေနာ္႔အတြက္ကေတာ႔ အျမဲတန္း လြယ္ကူလာခဲ႔ပါျပီ ။ အဲဒါက တိတိက်က် အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း အတြက္ေၾကာင႔္လို႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္က နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လူေတြနဲ႔လည္းပဲ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ပါတယ္ ၊ ဒီေနရာမွာ အေကာင္းဆုံး ရလဒ္ေတြ ထုတ္ယူဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔ထဲက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကို က်ေနာ္က သုံးပါတယ္ ။
(4) What are your weaknesses?
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေတြက ဘာေတြပါလဲ
(5) I think my English ability is my weakest point. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively.
က်ေနာ္႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္က အားအနည္းဆုံးအခ်က္ျဖစ္တယ္ လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ ။ က်ေနာ္သိပါတယ္ ဒီဟာက ယာယီျပႆနာေလးတစ္ခုသာပါ ။ ပိုျပီးေတာ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုနိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကိဳးစားေလ႔လာေနပါတယ္ ။
(6) Why are you applying for a job that you didn't major in?
ခင္ဗ်ား အဓိကထား သင္ယူခဲ႔တဲ႔ဘာသာရပ္ မဟုတ္တဲ႕ အလုပ္ကို ဘာေၾကာင္႔ ေလွ်ာက္ထားတာပါလဲ
(7) I majored in English because I liked to write. In fact, I didn't know exactly what I wanted to do, I majored in something I was very interested in. After working for a year on the marketing team, I realized that this is what I want to be doing.
က်ေနာ္ အဂၤလိပ္စာကို အဓိက သင္ယူခဲ႔ပါတယ္ ဘာေၾကာင္႔လဲဆို က်ေနာ္စာေရးခ်င္လို႔ပါ ။ တကယ္ေတာ႔ေလ က်ေနာ္ဘာလုပ္ခ်င္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ တိတိက်က် မသိခဲ႔ပါဘူး ၊ က်ေနာ္အလြန္စိတ္၀င္စားခဲ႔တဲ႔ တစ္ခုခုကို အဓိက ဘာသာရပ္အျဖစ္ ယူခဲ႔လိုက္တာပါပဲ ။ ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔မွာ တစ္ႏွစ္ၾကာ လုပ္ျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ အဲဒါဟာ က်ေနာ္ လုပ္ေနခ်င္တဲ႔အရာပဲလို႔ သေဘာေပါက္ခဲ႔ပါတယ္ ။
(8) I majored in History, but during my senior year, I had an opportunity to work at an accounting firm. After working a few months, I really wanted to become an accountant.
က်ေနာ္က သမိုင္းဘာသာကို အထူးျပဳျပီး သင္ယူခဲ႔ပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္ရဲ႕ သင္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ စာရင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တစ္ခုမွာ လုပ္ဖို႔ အခြင္႔အေရးတစ္ခု ရွိခဲ႔ပါတယ္ ။ လအနည္းငယ္ လုပ္အျပီးမွာေတာ႔ က်ေနာ္ဟာ စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ခ်င္ခဲ႔ပါေတာ႔တယ္ ။
(9) If you could learn something such as a new skill, what would it be?
ကြ်မ္းက်င္မွဳအသစ္တစ္ခုလိုမ်ိဳး တစ္စုံတစ္ခုကို ေလ႔လာနိုင္မယ္ဆိုလ်င္ အဲဒါက ဘာျဖစ္လိ္မ္႔မလဲ
(10) I would love to learn more about auditing. As a tax accountant, I primarily work on tax. But I like all aspects of accounting and I think auditing would be very interesting.
က်ေနာ္က စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးပိုမိုေလ႔လာဖို႔ ႏွစ္သက္ပါလိမ္႔မယ္ ၊ အခြန္အေကာက္ စာရင္းကိုင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္က မူလသေဘာအားျဖင္႔္႔ အခြန္အေကာက္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အလုပ္လုပ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ က်ေနာ္က စာရင္းကိုင္ျခင္းရဲ႕ က႑အားလုံးကို ႏွစ္သက္ပါတယ္ ၊ ျပီးေတာ႔ စာရင္းစစ္ျခင္းက အလြန္စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းလိမ္႔မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ။
……………………………………………….
ေ၀ါဟာရမ်ား
………………
ဆက္စပ္မွဳရွိေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားကိုသာ ေရြးႏွဳတ္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ..
And (conj) ႏွင္႔ ၊ ျပီးေတာ႔
Trait (n) ထင္ရွားသိသာေသာ အရည္အခ်င္း
Weak point (n) အားနည္းတဲ႔ အခ်က္
Attention (n) အာရုံစူးစိုက္ျခင္း ၊ သတိမူျခင္း
Execution (n) အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း
due to ( prep) ေၾကာင္႔ ၊ ေသာေၾကာင္႔
proper (adj) တိတိက်က် ၊ မည္မည္ရရ ၊ တိက်ေသာ
in fact (adv) တကယ္ေတာ႔ ၊ အမွန္မွာေတာ႔
individual (n, adj) တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေသာ
aspects (n) သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ၊ ထူးျခားသည္႔၀ိေသသမ်ား ၊ အျမင္ရွဳေထာင္႔မ်ား ၊ က႑မ်ား
temporary (adj) ယာယီ
major (v) အထူးျပဳေလ႔လာသည္ (to do one's principal study in a particular subject)
auditing (n) စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
tax (n) အခြန္ေငြ
……………………………………….
ေမတၱာျဖင္႔ 
ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး အဂၤလိပ္စာစိတ္၀င္စားသူမ်ား Facebook  Group မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
https://www.facebook.com/groups/301039613329048/

0 comments:

Post a Comment