Friday, May 20, 2016

English Speaking – Job Expressions (3)English Speaking – Job Expressions (3)

ရွင္းလင္းခ်က္ေလးေတြပါ အပိုထည္႔ေပးထားပါတယ္ 
.
(1) How can we get in touch with you?
က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘယ္လို အဆက္အသြယ္ လုပ္လို႔ရနိုင္ပါမလဲ
(ဆက္သြယ္ျပီး အေၾကာင္းၾကားခ်င္တဲ႔အခါ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ေမးျခင္းျဖစ္ပါတယ္)
.
(2) I am looking forward to hearing from you.
က်ေနာ္ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက (တစ္ခုခု) ၾကားရဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္
(အလုပ္ခန္႔တဲ႔ အေၾကာင္းၾကားမွဳမ်ိဳး ၾကားရဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔တာကို ဆိုလိုပါတယ္ ၊ Present continuous tense သုံးထားေပမယ္႔ Future အဓိပၸါယ္ျဖစ္ျပီး အလြန္နီးကပ္တဲ႔ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို ညႊန္းဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ မၾကာခင္မွာ ၾကားခ်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔သေဘာျဖစ္ပါတယ္ ၊ 
တျခားေနရာတစ္ခုမွာ I look forward to .. လည္းရတယ္လို႔ေတြ႕ပါတယ္ ၊ I look forward to .. က ပုံစံက် ..ပိုျဖစ္တယ္ ၊ I am looking forward to .. က ရင္းရင္းႏွီးနွီး သေဘာကို ပိုေဆာင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ )
.
(3) How much do you get paid?
ခင္ဗ်ားကို (လစာ) ဘယ္ေလာက္ေပးပါသလဲ
(get + V3 သုံးစြဲပုံကို ေအာက္မွာ ရွင္းထားပါတယ္)
.
(4) How much will I get paid an hour?
က်ေနာ႔္ကို တစ္နာရီ ဘယ္ေလာက္ေပးမွာပါလဲ
.
(5) How much do I get paid when I work overtime?
က်ေနာ္ အခ်ိန္ပိုလုပ္တဲ႔အခါ ဘယ္ေလာက္ေပးမွာပါလဲ
.
(6) What’s the starting salary?
စျပီးေပးတဲ႔လစာက ဘယ္ေလာက္ပါလဲ (လစာဘယ္ေလာက္က စျပီးေပးမွာပါလဲ)
.
(7) It’s (It is) $ 1800 (One thousand eight hundred dollars) a month after taxes. 
အခြန္ေငြေတြႏွဳတ္ျပီး တစ္လကို ေဒၚလာ ၁၈၀၀ ျဖစ္ပါတယ္ 
.
(8) What are your salary expectations?
ခင္ဗ်ားရဲ႕ လစာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြက ဘယ္ေလာက္ေတြပါလဲ
.
(9) I’d like a salary of $ 24,000 a year.
I would like a salary of (Twenty-four thousand dollars) a year.
က်ေနာ္က တစ္ႏွစ္ကို လစာ ေဒၚလာ ၂၄,၀၀၀ လိုခ်င္ပါတယ္ 
..
(10) What is your yearly salary?
တစ္နွစ္အတြက္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လစာက ဘယ္ေလာက္ပါလဲ
==================== 
ေ၀ါဟာရမ်ား
………………..
Get in touch (v) = အဆက္အသြယ္လုပ္သည္
Salary (n) လစာ
Expectations (n) ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ား 
Taxes (n) အခြန္ေငြမ်ား
Overtime (n) အခ်ိန္ပိုအလုပ္
Overtime (adv) အခ်ိန္ပို
============
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ( ေသခ်ာသိလိုသူမ်ားသာ ဖတ္သင္႔ပါတယ္ )
………………………….
(၁) It’s ဟာ It is နဲ႕ It has ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ၊ It ရဲ႕ Possessive form (ပိုင္ဆိုင္မွဳျပပုံစံ) မဟုတ္တာကို သတိျပဳပါ ၊ It ရဲ႕ Possessive form ဟာ Apostrophe မပါတဲ႔ Its သာျဖစ္ပါတယ္ ။
.
(၂) I’d ဟာ I would နဲ႔ I had ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ၊ အခုအထက္မွာပါတဲ႔၀ါက်က I would ျဖစ္ပါတယ္ ၊ I’d ကို အသံထြက္ဖို႔ခက္ေနရင္ I would နဲ႔ ေျပာလည္းရပါတယ္ ..
.
(၃) Get + V3 ကို Passive voice ျဖစ္တဲ႔ Be + V3 ပုံစံအတိုင္းပဲ သုံးနိုင္ပါတယ္ ။ get + V3 ပုံစံကို Get passive လို႔ အမည္တပ္ထားၾကပါတယ္ 
ေနာက္က V3 ဟာ ပုံေသရွိေနရမွာျဖစ္ျပီး Tense ေျပာင္းခ်င္တဲ႔အခါ get ကို (got, will get, be + getting စသည္ျဖင္႔ ) ေျပာင္းေပးရပါတယ္ ၊ get ဟာ form အရ ထည္႔ထားတာျဖစ္ျပီး သူ႔အဓိပၸါယ္ကို အဓိက ေကာက္ယူရမွာမဟုတ္ပဲ Main verb ျဖစ္တဲ႔ V3 ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ 
~ ခံရသူကို အေလးေပးေပၚလြင္ေစျပီး ပုံစံက် မဟုတ္တဲ႔ စကားေျပာပုံစံ ေျပာခ်င္တဲ႔အခါ (To make passive structures in informal spoken English )
~ ျပဳလုပ္သူကို ဘယ္သူဘယ္၀ါ ေဖၚျပဖို႔ မလိုတဲ႔အခါ ေတြမွာ (The person doing the action does not have to be named.) သုံးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ 
eg: Our cat got run over when it was trying to cross the road. smile emoticon was run over)
သူက လမ္းကို ျဖတ္ကူးဖို႔ၾကိဳးစားတဲ႔အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေၾကာင္ေလးကို ကားနင္းသြားခဲ႔ပါတယ္
Mary got promoted to be the branch manager last week.
ျပီးခဲ႔တဲ႔တစ္ပတ္က ေမရီကို ဌာနခြဲမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ရားထူးတိုးျမွင္႔ခဲ႔ပါတယ္
~ တခ်ိဳ႕ေသာ သဒၵါဆရာေတြကေတာ႔ နည္းနည္း ထပ္ကြန္႔ပါေသးတယ္ get passive မွာ ခံရသူဟာ ခံရယုံသက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပဲ လုပ္ေဆာင္မွဳ action မွာပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၊ တာ၀န္ရွိေနတာမ်ိဳးျဖစ္ေစ တို႔ကို ညႊန္းဆိုလိုျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ၊ ဒီလိုရွင္းျပထားပါတယ္
If he was hit by a car, that's the driver's fault; if he got hit by a car, that's his own fault.
He was hit by the car. ဆိုရင္ ေမာင္းသူအမွားပါ..
He got hit by a car. ဆိုရင္ သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အျပစ္ပါ.. ( လမ္းကူးတာမွားသလိုမ်ိဳး) တဲ႔
အထက္က ဥပမာေတြအတိုင္းပါပဲ ေၾကာင္က လမ္းကိုျဖတ္ကူးလို႕ ကားၾကိတ္သြားတာ (သူမွားလို႔) ၊ ေမရီက အလုပ္ ၾကိဳးစားလုပ္လို႔ ရာထူးတိုးျမင္႔ခံရတာ စသည္ျဖင္႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမွဳေတြကို နားလည္နိုင္ပါတယ္
သို႕ေသာ္လည္း အမ်ားစုကေတာ႔ အဲဒီကြဲျပားျခားနားျခင္းကို အေလးဂရုမျပဳနိုင္ၾကပါဘူး မထိန္းသိမ္းနိုင္ၾကပါဘူး Most speakers may not maintain this distinction. တဲ႔ 
က်ေနာ္တို႔ကေတာ႔ ဒီလို get passive နဲ႔ေျပာရတယ္ဆိုတာ မွတ္မိရင္လည္း ထိန္းလိုက္ေပါ႕ဗ်ာ ။ မမွတ္မိေတာ႔လည္း ရိုးရိုး Passive နဲ႔ပဲ ကစ္လိုက္ေပါ႕ ။
ေခါင္းပူသြားျပီလား ၊ နားလိုက္ပါဦးေနာ..
အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရၾကပါေစ ၊ ရျပီးသားလူမ်ား ပိုျပီး အဆင္႔ျမင္႔တက္လွမ္းနိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..
.
ေမတၱာျဖင္႔ 

ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး အဂၤလိပ္စာစိတ္၀င္စားသူမ်ား Facebook  Group မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
https://www.facebook.com/groups/301039613329048/
heart emoticon

0 comments:

Post a Comment