Wednesday, May 25, 2016

English Speaking - Job Expressions (8)
ဒီေန႔ေရးတဲ႔ သခၤန္းစာေတြမွာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က အတြင္းေရးမွဴး (စကၠရီေတရီ) ေလွ်ာက္ထားစဥ္မွာ ေမးတဲ႔ေျဖတဲ႔ပုံစံေတြ ျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပုံစံနဲ႔ပဲ ျပန္ဆိုေရးသားလိုက္ရပါတယ္ ၊ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ပဲ ဘုန္းကညာတစ္ပါး လုံးရာကျပားသြားျခင္း မဟုတ္ရပါေၾကာင္းခင္ဗ်ာ..  
.
Unit (4) Skill and Experience ( ကြ်မ္းက်င္မွဳ နဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံ )
............................
(71) Could you tell me where was your last job?
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အရင္အလုပ္က ဘယ္မွာလဲ က်ေနာ္႔ကိုေျပာျပနိုင္ပါမလား
.
(72) Certainly, I was working at the Asia Bank.
ေျပာနိုင္ပါတယ္ရွင္ ၊ က်မ အာရွဘဏ္မွာ လုပ္ေနခဲ႔ပါတယ္ 
.
(73) And why did you leave that job?
ျပီးေတာ႔ ဘာေၾကာင္႔ အဲဒီအလုပ္က ထြက္ခဲ႔တာပါလဲ
.
(74) Because I was looking for more of a challenge.
ဘာေၾကာင္႔လဲဆို က်မက စိန္ေခၚမွဳတစ္ခုထက္ ပိုမိုတာကို ရွာေဖြေနခဲ႔လို႔ပါပဲရွင္
.
(75) What were your favourite topics at university?
တကၠသိုလ္မွာတုန္းက ခင္ဗ်ား အႏွစ္သက္ဆုံး အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ေတြ က ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ႔ပါသလဲ
(ဘာေတြကို အဓိက ေလ႔လာခဲ႔သလဲ ေမးတာမ်ိဳးပါပဲ)
.
(76) My favourite topics are letter writing and filing studies.
က်မရဲ႕အၾကိဳက္ဆုံး အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ႔ ေပးစာျပန္စာေရးသားျခင္နဲ႔ စံနစ္တက် စီစဥ္ဖိုင္တြဲျခင္း စတဲ႔ေလ႔လာမွဳေတြ ျဖစ္ပါတယ္ 
.
(77) What do you think are your strengths?
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြက ဘာေတြလို႔ ခင္ဗ်ား ထင္ပါသလဲ 
(သူ႔မွာရွိတဲ႔ ခြန္အားကဲ႔သို႔ေသာ အားသာခ်က္ေတြကို ေမးလိုတာျဖစ္ပါတယ္)
.
(78) I have good patience and English language skill.
က်မမွာ ေကာင္းေကာင္းစိတ္ရွည္တာ နဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြ ရွိပါတယ္
.
(79) Are you a computer literate?
ခင္ဗ်ားက ကြန္ျပဴတာ ကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္ပါလား
.
(80) Yes, I have the ability to operate a computer and its associated office systems.
ဟုတ္ကဲ႔ ၊ က်မမွာ ကြန္ျပဴတာရယ္ သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ရုံးသုံးစနစ္ေတြကို သုံးစြဲလုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ႔ စြမ္းရည္ရွိပါတယ္
.............................
ေ၀ါဟာရမ်ား
..................
Topic (n) အေၾကာင္းအရာ ၊ ေခါင္းစဥ္
Filing (n) ဖိုင္တြဲျခင္း .. ဖိုင္တြဲျခင္းဆိုတာ အေပါက္ေဖါက္ျပီး ေကာက္တြဲလိုက္ရုံမွ်ပဲမဟုတ္ပါဘူး ၊ ေနာင္အခါ ျပန္ရွာ ျပန္ကိုးကားလို႔ရေအာင္ နံပါတ္တပ္ ၊ အမ်ိဳးအစားခြဲ ၊ အုပ္စုခြဲ ၊ စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းတင္ ၊ မိတၱဴပြားသင္႔ပြား ၊ ဖိုင္ပြားသင္႔ပြား ၊ ဖိုင္လက္ခံတြဲ ..စသည္ျဖင္႔ ေလ႔လာေလ စနစ္က်ေလပါပဲ ။
သူလည္း မခက္ခဲေပမယ္႔ သူ႔ပညာနဲ႔သူပါ ၊ ရုံးအဖြဲ႔မွဴးေတြက ဒါေတြကို ကြ်မ္းက်င္ရပါတယ္ ..
Computer Literate (n) (Of a person) having sufficient knowledge and skill to be able to use computers; familiar with the operation of computers: ကြန္ျပဴတာ ကြ်မ္းက်င္သူ ..
ဒီစကားက ေယဘူယ်ျဖစ္ေနေပမယ္႔ သူ႔အဓိပၸါယ္က က်ယ္၀န္းပါတယ္ ၊ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ပတ္သက္တာ အေထြေထြ ဗဟုသုတရွိျပီး ဘာျဖစ္ျဖစ္ သုံးလို႔ရေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာမ်ိဳးပါ ၊ တစ္လုံးတည္းနဲ႔ ျခဳံငုံမိသြားတဲ႔ စကားလုံးမ်ိဳးပါ
Patience (n) စိတ္ရွည္မွဳ
Operate (v) စီမံသည္ ၊ လုပ္ေဆာင္သည္ ၊ ေမာင္းႏွင္သည္
Associated (adj) ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေသာ
Office System (n) ရုံးသုံးလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မွဳစနစ္ (ကြန္ျပဴတာစံနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေတြ)
.
usage
.
work at က ဘယ္မွာလုပ္တယ္လို႔ ေနရာကို အဓိကေျပာခ်င္တဲ႔အခါသုံးပါတယ္
work for က လုပ္ငန္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာမ်ိဳး ေျပာခ်င္တဲ႔အခါ သုံးပါတယ္
work in a က်ေတာ႔ team လိုမ်ိဳး အစုအဖြဲ႔နဲ႔ အတူတူပူးေပါင္းလုပ္တာမ်ိဳးကို သုံးပါတယ္ wok in a team
work in က်ေတာ႔ နိုင္ငံနဲ႔ ျဖစ္ေစ ၊ လက္ေအာက္ခံ ဌာနတစ္ခုခုမွာ ျဖစ္ေစ အတြက္ သုံးပါတယ္ work in Korea, work in financial department
အဲလိုေတြ ရွိပါတယ္..
.
ေမတၱာျဖင္႔ 

ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး အဂၤလိပ္စာစိတ္၀င္စားသူမ်ား Facebook  Group မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
https://www.facebook.com/groups/301039613329048/

0 comments:

Post a Comment