Sunday, July 3, 2016

♪ " အိုင္တီေလာက၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တန္ဖိုးအႀကီးမားဆံုး BRAND (၁၀) ခု " ♫


၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေပါင္းမ်ားစြာရွိရာ အုိင္တီေလာကတြင္ လုပ္ငန္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအားျဖင့္လည္းေကာင္း ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအနက္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္မားဆံုးထိပ္တန္းေနရာ ၁၀ ေနရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ရပ္တည္ေနၾကေသာ 
လုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

1. Google
ဂူးဂဲလ္၏ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္မီဒီယာလုပ္ငန္းႀကီးမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖုိးအားျဖင့္ တိုးတက္လာရာ လက္ရွိဂူးဂဲလ္၏ အမွတ္တံဆိပ္အရ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၂၂၉ ဘီလီယံသုိ႔
ေရာက္ရွိလာၿပီး ကမၻာ့မီဒီယာေစ်းကြက္တြင္ အႀကီးမားဆံုး ၀င္ေငြရွာေဖြသူ ျဖစ္လာေပသည္။ ဂူးဂဲလ္သည္ အင္တာနက္အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ၎၏၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာကို ခ်ဳပ္ကုိင္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့ရာ ကမၻာေပၚတြင္ လုပ္ငန္းရွင္အဆင့္ အေကာင္းဆံုး နံပါတ္တစ္ေနရာကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့့သည္။
ဂူးဂဲလ္၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Alphabet သည္ လက္ရွိအင္တာနက္ ကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ားသာမက အျခားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္
ေမာင္းသူမဲ့ကားႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ အသက္အရြယ္အိုမင္းမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားကို စူူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြ စမ္းသပ္လ်က္ရွိေပသည္။ ဂူးဂဲလ္အမွတ္တံဆိပ္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ကမၻာ့တန္ဖုိးအရွိဆံုး တံဆိပ္အမွတ္အသားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေပသည္။

2. Apple
အက္ပဲလ္၏ မုိဘိုင္းနည္းပညာကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၂၂၈ ဘီလီယံျဖင့္ ဂူးဂဲလ္ေအာက္သုိ႔
ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။
အက္ပဲလ္အေနျဖင့္ အိုင္ဖုန္းမ်ဳိးစံုကုိ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာင္းခ်ေနရေသာ္လည္း အက္ပဲလ္၏ ေရွ႕အလားအလာမွာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။
အက္ပဲလ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Uber ၏ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာေသာ Didi Cheung လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ ရွယ္ယာထည့္၀င္လုပ္ကိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေပသည္။ 
Dldi ကုမၸဏီမွာ အငွားယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

3. Microsoft
နည္းပညာကုမၸဏီ မိုကၡ႐ိုေဆာ့ဖ္မွာ တတိယေနရာတြင္ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေနရာယူထားၿပီး ၎၏ေဆာ့ဖ္၀ဲနည္းပညာျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းစားထားဆဲျဖစ္သည္။
မိုကၡ႐ိုေဆာ့ဖ္၏ Windows -10 သည္ ပရိသတ္မ်ား ေက်နပ္မႈရခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ေတာ့၊ တက္ဘလက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသာမက အက္ပဲလ္၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္လည္း ဆက္စပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။
ကုမၸဏီက ၎၏အစီအစဥ္သစ္ျဖစ္ေသာ Virtual Reality ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ၎၏ Windows Holographic စႀကႍကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ရာ PC ကြန္ပ်ဴ တာေစ်းကြက္တြင္ ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ပစၥည္းသစ္မ်ား
ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာဖြယ္ရာရွိေပသည္။
ကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၁၂၂ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ 

4. AT&T
အေမရိကန္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ AT&T ကုမၸဏီသည္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တန္ဖိုးျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁၀၇ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာကာ စတုတၳေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ဘ၀ဟန္ပန္ႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို တြဲဖက္ေပါင္းစပ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္လည္ပိုင္းမွစ၍ တိုက္႐ိုက္ TV ထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၎လုပ္ငန္းပိုင္း ဦးေဆာင္မႈေနရာကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

5. Facebook
ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ ကမၻာေက်ာ္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာကုမၸဏီႀကီး ၁၀ ခု စာရင္းသုိ႔ ႐ုတ္တရက္ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာျခင္းမွာ ယမန္ႏွစ္က ၎၏ လုပ္ငန္းတံဆိပ္တန္ဖိုး တုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မား
ျမန္ဆန္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေဖ့စ္ဘြတ္၏ မၾကာခင္က ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ Bots For Messenger သည္ စားသံုးသူမ်ားအား မိုးေလ၀သသတင္းမ်ားမွ
ေစ်း၀ယ္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းအထိသာမက ပုဂၢလိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ ျပည့္စံုစြာ ဖန္တီးျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား အာ႐ံုစိုက္လာၾကသည္။
ေဖာက္သည္မ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈထက္ အျခားေသာအာ႐ံုသစ္မ်ားကို
ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေစ်းသက္သာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ေဖ့စ္ဘြတ္အေနျဖင့္ ၎၏လက္ရွိတန္ဖုိးတြင္ Instagram ႏွင့္ WhatsApp တုိ႔၏ တန္ဖိုးမ်ား မပါ၀င္ေသးေပ။

6. Visa
အြန္လုိင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ ဗီဇာသည္ ၎၏ ေငြေပးေခ်မႈဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ နည္းပညာသစ္မ်ားကို ထပ္မံတီထြင္ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
ဗီဇာသည္ ၎၏ Debit Cards မ်ားေနရာတြင္ Debit Ring မ်ားျဖင့္ အစားထုိးရန္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
မႏွစ္ကထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေသာ ဗီဇာ၏ကာလတန္ဖုိးမွာ
ေဒၚလာ ၁၀၁ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

7. Amazon
ေဖ့စ္ဘြတ္ကဲ့သို႔ပင္ အေမဇုန္သည္လည္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေလာကအတြင္းသုိ႔ ပထမဦးဆံုး ၁၀ ဦး
စာရင္း၀င္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အေမဇုန္၏ ကုိယ္ပိုင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္အတူ ခ်ဳိသာ၍ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ အြန္လိုင္းဇုန္ပစၥည္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ 
အေမဇုန္သည္ စားသံုးသူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈအသစ္မ်ားကိုလည္း မျဖစ္မေန ႀကိဳးပမ္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ကုမၸဏီတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၉၉ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

8. Verizon
ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကဦးေဆာင္ေနေသာ ဗာရီဇုန္သည္ Aol အား ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာေပး၍ ၀ယ္ယူလိုက္ၿပီးေနာက္ မုိဘိုင္းကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။
ယမန္ႏွစ္က ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္လာသျဖင့္ ဗာရီဇုန္၏တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၉၃ ဘီလီယံျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိပ္တန္း ၁၀ ဦး
စာရင္းသို႔ ပထမဦးဆံုး ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

9. Mc Donald's
မက္ေဒၚနယ္မွာ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပံုအဆင့္ရမည္ကို စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။ ၎၏ လက္ရွိစားေသာက္ဖြယ္ရာတို႔မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫြတ္ဟူေသာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
အျမန္စားသံုးေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစဥ္ ကာလအတြင္း Mc Cafe ၏ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ တစ္ေန႔လံုးေရာင္းေနရေသာ နံနက္စာမွာ လူႀကိဳက္မ်ား၍
ေရာင္းအားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္
ယမန္ႏွစ္က ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚနယ္၏ ကာလတန္ဖုိးမွာ
ေဒၚလာ ၈၉ ဘီလီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ 

10. IBM
အိုင္ဘီအမ္မွာ Clood ကုမၸဏီအတြက္ ေဆာ့ဖ္၀ဲႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးေနရာမွ လုပ္ငန္းမ်ားေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ၎၏လုပ္ငန္းတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းလာရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
အိုင္ဘီအမ္သည္ ၁၆ လဆက္တိုက္ သံုးလပတ္၀င္ေငြမ်ား က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္ အုိင္ဘီအမ္၏လုပ္ငန္းမွာ အာ႐ံုခံကြန္ပ်ဴ တာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္တုတီထြင္ဖန္တီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္လ်က္ရွိေပသည္။
ကုမၸဏီ၏တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၈၆ ဘီလီယံျဖင့္ ထိပ္တန္း ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ အဆင့္ (၁၀) ျဖင့္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

မုိးမခ

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

0 comments:

Post a Comment