Sunday, October 16, 2016


#သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ (သို႔)
#အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ (သို႔) #ပ၀ါရဏာေန႔
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာအရ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ကို အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ ပညာရွင္တို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းက နတ္ျပည္၌ နတ္ပရိတ္မ်ား အဘိဓမၼာေဒသနာ အက်ယ္ေဟာၾကားၿပီး ဆံုးေသာေန႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ စႏၵကူးေတာ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အဘိဓမၼာေဒသနာ အက်ဥ္း ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာ ေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက တပည့္ငါးရာတို႔အား အဘိဓမၼာ ေဒသနာကို မက်ဥ္းမက်ယ္ အလယ္အလတ္ ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာ ေန႔သည္လည္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။
ျမတ္ဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၉) ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ညေနခ်မ္း၌ သာ၀တိၳျပည္အနီး ေကာသလမင္း၏ ဥယ်ာဥ္မွဴး ``က႑´´သည္ ဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားခ်က္အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ က႑မၺသရက္ျဖဴပင္အနီးတြင္ တိတိၳိတို႔ကို ႏွိပ္နင္းေတာ္မူရန္ ေရမီးအစံုစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပြဲႀကီးကို အဆန္းတၾကယ္ ဖန္ဆင္းျပေတာ္မူသည္။
ထိုပြဲအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ေဟာင္းနတ္သားအား အဘိဓမၼာေဒသနာျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ ေျခလွမ္း ႏွစ္လွမ္းျဖင့္သာ တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မူသည္။ ပရိသတ္က ဘုရားရွင္ကို မျမင္ေတြ႔ေတာ့၍ အရွင္အႏုရုဒၶါ
မေထရ ္အား ေမးျမန္းရာ မေထရ္ျမတ္ရွင္းျပမွ အေၾကာင္းစံုသိၾကရသည္။ ပရိသတ္ႀကီးက ဘုရားရွင္ကို မဖူးရဘဲ မျပန္ဟု တိုင္ပင္ၾကကာ ထုိေနရာမွာပဲ ယာယီတဲနန္းထိုးကာ ေနၾကေလသည္။
သီတင္းကၽြတ္ ခါနီးမွ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ထံမွ တစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္ သကၤႆနဂုိရ ္ၿမဳိ႕သို႔ ၾကြဆင္းေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သိရသျဖင့္ သကၤႆနဂုိရ ္ၿမဳိ႕ကေန သြားေရာက္ႀကဳိဆိုၾကသည္။
ဘုရားရွင္သည္ တာ၀တိ ံသာျပည္ မ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ဖ်ာ၌ မယ္ေတာ္ေဟာင္း သႏၲဳသိတအမွဴးရွိေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔အား ၀ါတြင္းသံုးလ ေန႔ညမစဲ အဘိဓမၼာတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔၌ ၿပီးဆံုးေလသည္။ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔၌ သိၾကားမင္းအား လူ႔ျပည္ျပန္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္း ႏႈတ္ဆက္စကား မိန္႔ၾကားရာ သိၾကားမင္းက ေရႊေစာငး္တန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္း၊ ေစာင္းတန္းသံုးသြယ္တို႔ကို ဖန္တီးေပးသည္။ လက်္ာဘက္ေရႊေစာင္းတန္းက နတ္မ်ားအဖို႔ ရည္ရြယ္သည္။ လက္၀ဲဘက္ေငြေစာင္းတန္းက ျဗဟၼာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ပတၱျမားေစာင္းတန္းက ဘုရားရွင္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ေစာင္းတန္းတို႔၏ မုခ္ဦးက ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာရွိ၍ အေျခက သကၤႆနဂုိရ ္ၿမဳိ႕ တံခါး၀မွာ ရွိသည္။
ျမတ္ဘုရားရွင္သည္ လူ႔ျပည္ဆင္းခါနီး ျမင္းမုိရ္ေတာင္ထိပ္တြင္ရပ္လ်က္ ေရအစံုမီးအစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာတို႔ကို ျပေတာ္မူ၍ ထက္ေကာင္းကင္သို႔ ၾကည့္ေတာ္မူေသာအခါ အကနိ႒ျဗဟၼာျပည္တိုင္ေအာင္ အဆီးအတားမရွိ ဟင္းလင္းျဖစ္သြားေတာ့၏။ ေအာက္ကိုၾကည့္ေသာအခါ အ၀ီစိငရဲတုိင္ေအာင္ အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိ ဟင္းလင္းျပင္ ျဖစ္သြားေတာ့၏။
ထိုအခါ သမယတြင္ ၿပည္သူၿပည္သားအေပါင္းတို႔က မီးရွဴးမီးတိုင္မ်ား၊ မီးပန္းမ်ား၊ ဆီမီးမ်ား၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္းမ်ားၿဖင့္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကသည္။
တာ၀တိ ံသာ နတ္ၿပည္ရိွ စူဠာမဏိိေစတီေတာ္ကိုလည္း ပူေဇာ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ၿဖင့္ မီးပံုးမ်ားၿပဳလုပ္၍ ေကာင္းကင္သို ့လႊတ္တင္ ပူေဇာ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို ့ပူေဇာ္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းၿပဳကာ ယေန႔ေခတ္အခါတိုင္ေအာင္
ၿမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ၿပဳလုပ္ၿမဲ ၿဖစ္သည္။
ယင္းအဘိဓမၼာသည္ ဓမၼသဂၤဏီ၊ ၀ိဘင္း၊ ဓာတုကထာ၊ ပုဂၢလပညတ္၊ ကထာ၀တၳဳ၊ ယမိုက္၊ ပ႒ာန္းဟူ၍ ခုနစ္က်မ္းရွိသည့္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ စေသာ တရားတို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ က်မ္းကို "ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း" ဟု ေခၚသည္။
ခႏၶာ စေသာ တရားတို႔ကို သုတၱန္နည္း၊ အဘိဓမၼာနည္းတို႔ျဖင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ကာ အက်ယ္ ေ၀ဖန္ေဟာၾကားေသာ က်မ္းကို "၀ိဘင္း က်မ္း" ဟု ေခၚသည္။
ဓာတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဟာၾကားေသာက်မ္းကို "ဓာတုကထာ" ဟုေခၚသည္။ ပုဂိၢဳလ္ အမ်ဳိးတို႔ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ အမည္တပ္၍ ေဟာၾကားေသာက်မ္းကို "ပုဂၢလပညတ္" ဟု ေခၚသည္။ အယူ၀ါဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ စကားတုိ႔၏ တည္ရာျဖစ္၍ အဘိဓမၼာ အႏွစ္သာရတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာက်မ္းကို "ကထာ၀တၳဳ" ဟု ေခၚသည္။ အႏုလံုႏွင့္ ပဋိလံု၊ ပုစာၦႏွင့္၀ိသဇၨာနာ၊ သႏိၷ႒ာန္ႏွင့္ သံသယအစံုစုံျပဳ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ က်မ္းကို "ယမိုက္က်မ္း" ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဟာေတာ္မူေသာက်မ္း၊
ကုသိုလ္ စေသာတရားတို႔ကို ႏွစ္ဆယ္ေလးပစၥည္းျဖင့္ ေ၀ဖန္ေသာ က်မ္း၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္၏ က်က္စားရာျဖစ္ေသာ က်မ္းကို "ပ႒ာန္းက်မ္း" ဟု ေခၚသည္။
အဘိဓမၼာတရားသည္ အမိေက်းဇူးဆပ္ တရားျဖစ္ျခင္း၊ နတ္ျပည္၌ေဟာၾကားျခင္း၊ သံုးလၾကာမွ်ေဟာရျခင္း၊ ပကတိဘုရားႏွင့္ နိမိၼတဘုရားတို႔ တစ္လွည့္စီေဟာၾကားျခင္း ဟု ထူးျခားခ်က္ ေလးမ်ဳိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားျဖစ္သည္။ ပါဠိ၏ နက္နဲျခင္း၊ သေဘာအဓိပၸာယ္၏ နက္နဲျခင္း၊ ေဟာၾကားပံုအစီအစဥ္၏ နက္နဲျခင္း ဥာဏ္ေတာ္၏ နက္နဲျခင္း စေသာ ဂမီၻရေလးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တရားျဖစ္သည္။
အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို သင္ယူျခင္း၊ ၾကားနာျခင္း၊ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းေၾကာင့္ လင္းႏို႔သား ရဟန္း ငါးရာကဲ့သို႔ နမရူပပရိေစၧဒ ဥာဏ္ရင့္သန္ျခင္း၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရရန္ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေကာင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရယ္ ကင္းေ၀းျခင္း၊ က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးထူး တရားမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။
သီတင္းက်ြတ္ လျပည့္ေန႔တြင္ ပုရိမ၀ါမွ ထေျမာက္ၾကေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ၾကီးငယ္ရွိပါက သည္းခံခြင့္လြတ္ရန္၊ လမ္းမွန္ကုိညြန္ျပရန္၊ သြန္သင္ဆုံးမရန္ ေတာင္းပန္ၾကျပီး ပ၀ါရဏာ ျပဳၾကပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင္း သီတင္းက်ြတ္ လျပည့္ေန႔ကုိ ပ၀ါရဏာေန႔ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။
ဤသို႔ ထူးျခားေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ ဥပုသ္ေန႔မွာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား အထူးျပဳနိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ (သို႔) အဘိဓမၼာ အခါေတာ္ေန႔ (သို႔) ပ၀ါရဏာေန႔ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာကို ေဝမ်ွရင္း ကုသုိလ္ယူပါသည္
အားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ၍
ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵ ျပည့္၀ၾကပါေစ.....။
credit...

ဓါတ္ပံုအလွဴတည္ေနရာ =>
 ေဓမၼာရာမေတာရ(ေရႊက်င္)ေက်ာင္းတိုက္
ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္
သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ေဆးရုံႀကီးအနီး
Credit to U Moe Nwe Thaw
0 comments:

Post a Comment