Wednesday, June 14, 2017

♪ “PC ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ေပးစြမ္းႏုိင္ေတာ့မည့္ IOS 11” ♫

Image may contain: phone

နာမည္ေက်ာ္ iPad အပါအ၀င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Tablet မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား၏ အနာဂတ္ျဖစ္လာပါမည္လား။ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က အသစ္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ iOS 11 သာ ေမွ်ာ္လင့္ထား သည့္ Feature မ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါက iPad မ်ားသည္ PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ေနရာကို အစားထိုး ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ ဟု Apple ကုမၸဏီက ယံုၾကည္ထားပံုရေလသည္။

Apple ကုမၸဏီ၏မိတ္ဆက္ေၾကညာခ်က္အရ OS 11 ၏ Feature အသစ္မ်ားသည္ iPad အား ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးက့ဲသို႔ အသံုးခ်ေစခိုင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္အမ်ားစုကလည္း သုံးသပ္ ထားၾကသည္။ ယခင္ကထြက္ေပၚခဲ့ေသာ Apple ၏ mac OS သည္ Siri ၊ Touch Bar စသည့္ iOS ၏ Feature အမ်ားအျပားကို ယူငင္အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္း သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူပင္ iPad သည္လည္း mas OS ၏ အားသာခ်က္မ်ားကို iOS 11 ႏွင့္အတူ ကူးေျပာင္း လက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိမည္သာျဖစ္၏ ။ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းအေနျဖင့္လည္း iPad မ်ားကို အထိုင္ခ်ထားပံုသည္လည္း Mac ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူ လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ iPad မ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ icon ေလးမ်ားသည္ လည္း iOS 11 ေၾကာင့္ Mac ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ icon မ်ား၏ပံုစံအတုိင္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

<ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ Feature မ်ား>

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္နည္းပညာေစ်းကြက္စစ္တမ္းကုမၸဏီ Global Data မွ သံုးစြဲသူပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ Avi Greengart က “iOS 11 ရဲ႕ လွည့္ကြက္က Mobile OS မွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို အသံုးျပဳလုိ႔ရမယ့္ Feature ေတြအလံု အေလာက္ထည့္သြင္းေပးႏုိင္ခဲ့တာပါပဲ” ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ Desktop ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ Drag and Drop Feature ၊ စခရင္ကို ျမင္ကြင္း ၂ မ်ိဳးခြဲျခား ႏုိင္ျခင္းမ်ားကို iOS 11 တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ Software ႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းဖြင့္ၿပီး ေဘးဘယ္ညာေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ျခင္းကလည္း iOS 11 ကို ပို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ Operating System အျဖစ္သို႔ေရာက္ ရွိေစခဲ့သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ User မ်ားအေနျဖင့္ iOS 11 ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ iPad မ်ားကို PC ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


တကယ္ေတာ့ Apple ကုမၸဏီသည္ ယခင္က လံုး၀မရွိခဲ့ဖူးေသာ iOS ၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို iOS 11 ႏွင့္အတူ ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ File မ်ားကို လမ္းေၾကာင္းရွာေခၚယူႏုိင္ သည့္ File Browser သည္ PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ အားသာခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု iPad မ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစမည့္ ဖုိင္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Share ေပးျခင္းမ်ားကို PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္ျခင္းက iPad မ်ား၏ အႀကီးမားဆံုးအားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။ ယခင္က iPad မ်ားအား PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ၏ေခါင္းတစ္လံုးပိုနိမ့္ေနေစရန္ တားဆီးထားသည့္အရာ ကလည္း ဖိုင္မ်ားကို အလြယ္တကူတည္ေဆာက္၊ မွ်၀ကာ Browsing လုပ္ႏုိင္စြမ္း ကင္းမဲ့ေနျခင္းပင္ ျဖစ္၏ ။ ယခု iOS 11 တြင္ ပါ၀င္လာေသာ File မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားသာခ်က္မ်ားက iPad အတြင္းရွိ Local File မ်ားကိုသာမက Dropbox၊ Google Drive စသည့္ Cloud Service မ်ားကိုလည္း လွမ္း၍ယူငင္မွ်ေ၀ႏုိင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

<Apple Pencil ၏ အေထာက္အပံ့>

Screen ျမင္ကြင္းကို ၂ ျခမ္းခြဲ၍ App ႏွစ္ခုကို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ iOS 11 ၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးသည္ Mac OS တြင္ ပါ၀င္ေသာ Mission Control စနစ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ဆင္တူသည္ဟု ထင္ရသည္။ iOS 11 ႏွင့္အတူ iPad မ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္ေမွ်ာ္လင့္စရာတစ္ခုကေတာ့ Apple Pencil ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ စာေရးတံတစ္မ်ိဳးပင္။ ထုိ Apple Pencil ႏွင့္္အတူ iPad မ်ားသည္ Windows OS သံုး PC ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားႏွင့္ အလဲအလွယ္လုပ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာဖြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ iPad Screen ေပၚတြင္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း၊ Screenshot မ်ားကို Share ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ မွတ္စုမ်ားကို အလ်င္စလိုေရးမွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ Apple Pencil က PC ကြန္ပ်ဴတာမွ Mouse တစ္လံုးႏွယ္ အသံုး၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ Apple Pencil ျဖင့္ အသံုးမခ်ႏုိင္ေသာ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Microsoft Office တြင္ ပါ၀င္ေသာ Software အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလားတူအေျခအေနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေသာအခါ တြင္မူ Apple ၏ Laptop ကြန္ပ်ဴတာစစ္စစ္မ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပမည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ iOS 11 ျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာ iPad မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏အေနအထား ကိုေတာ့ အျပည့္အ၀မ ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္္ေသး ပါ။ Mouse မရွိသလို Keyboard ကိုလည္း Touch အျဖစ္သာ ထိေတြ႕အသံုးျပဳေနရဦးမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ရာတြင္ iOS မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကိုက ထိေတြ႕ပြတ္ဆြဲဖို႔အတြက္သာ ဦးစားေပးဖန္တီးထားသည့္ Interface စနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကိုလည္းေမ့ထား၍မရပါ။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Global Data မွ မစၥတာ Greengart က “iOS Software ေတြဟာ တိက်ေရရာတဲ့ေနရာမွာ လက္ေခ်ာင္း ဒါမွမဟုတ္ စာေရးတံတစ္မ်ိဳး န႔ဲ ေထာက္ၿပီး ေရးသား ထိေတြ႕ရတဲ့ အမ်ိဳးအစားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ Apple Pencil အျဖစ္ ထြက္ေပၚ လာမယ့္စာေရးတံဟာ ပံုမွန္စာရြက္စာတမ္းေတြရဲ႕ေနရာကို အစားထိုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ အလားအလာရွိေနပါတယ္” ဟု သံုးသပ္သြားခဲ့ သည္။

iPad ၏မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ စာေရးတံသံုးရျခင္းမွာ အပိုအသံုးအေဆာင္ တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ထင္ရေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ Windows OS သံုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ေနရာတြင္ အစားထုိး၀င္ေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္း ကိုေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ေပးလိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ စာေၾကာင္းေရအေျမာက္အျမား ႐ိုက္ႏွိပ္ေရးသားရန္လိုအပ္လာေသာအခါ တြင္လည္း Apple ၏ Smart Keyboard က ေကာင္းစြာေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ Apple ကုမၸဏီ၏ iPad ေရာင္းအားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ မ်ားအတြင္း သိသိသာသာက်ဆင္းသြား ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖာက္သည္မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုေတာ့ ရရွိထားဆဲျဖစ္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ ၁၀ လက္မခြဲရွိေသာ iPad Pro ကဲ့သုိ႔ ထုတ္ကုန္မ်ိဳးသည္ ၎၏ေစ်းကြက္အဆင့္အတန္းကို ထိန္းထားႏုိင္ ဆဲျဖစ္၏ ။

<ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာမည့္ iPad မ်ား>

အကယ္၍ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ PC ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳလိုလွ်င္လည္း iOS 11 က အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ အထက္ကဆိုခဲ့သလိုပင္ iPad မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီ သြားၿပီဟု မဆိုႏုိင္ေသးသည့္တိုင္ iOS ၏ App မ်ားသည္ တိုးတက္မႈ မရွိေသာ Software မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။ iOS 11 ႏွင့္အတူ Apple မွ ေပးစြမ္းေသာ Feature မ်ား၊ Tool မ်ားအတြက္ iPad Pro တြင္ လံုေလာက္ေသာလက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိထားၿပီးျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာေစ်းကြက္သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ NPD Group မွ ဒုတိယဥကၠ႒ Stephen Baker ကေတာ့ iOS 11 ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ အျမင္မ်ိဳးရွိထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၎က “iOS 11 ဟာ Apple ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို စေဖာက္လုပ္ေန႐ံုပဲရွိပါေသးတယ္။ iPad ေတြ ကေတာ့ Apple ၏က်ယ္ျပန္႔တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ လာဖို႔ရွိေနပါၿပီ။ တကယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Hardware ပစၥည္းမ်ိဳးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေတာ့ နည္းပညာေစ်းကြက္တြင္ Tablet မ်ားအေနျဖင့္ ပြဲပန္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ိဳးစံု၊ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ထြက္ေပၚ ခဲ့ၿပီးေသာ Tablet မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ Software အေထာက္အပံ့မရရွိ ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ေလာင္စာကုန္ေသာ ဒံုးပ်ံတစ္စင္း၏အေျခအေနသို႔ ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ Table မ်ားအနက္ iPad Pro သည္ အေတာ္အတန္ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ iOS 11 ကေတာ့ iPad Pro ႏွင့္ ထပ္မံထြက္ရွိလာမည့္ iPad မ်ားကို ေသြးသစ္ေလာင္းေပးမည့္ OS စနစ္တစ္ခုဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ထုိအခ်က္ကို Apple တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း သေဘာေပါက္ၿပီးသားျဖစ္ ၏။ iOS ကို အဆင့္မျမႇင့္ႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ iPad ကို လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္သံုးကြန္ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ထည့္သြင္း မေပးႏုိင္လွ်င္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့မည္ကို Apple တို႔ သိထားၿပီးျဖစ္သည္။


ထုိ႔အျပင္ သာမန္႐ံုး၀န္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ User အခ်ိဳ႕အတြက္ ေျပးရင္းလႊားရင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထုိးထြင္းဖန္တီးမႈကို ဦးစားေပးေသာ အႏုပညာရွင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အတြက္ iPad ကဲ့သို႔ Potable အေနအထားမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ႏုိင္ျခင္းက ၿပီးျပည့္စံုမႈကိုရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 


Ref : (iOS 11 Finally Makes the iPad a Capable Computer - By Andrew E. Freedman)

 

ကိုဆြဲ (မံုရြာ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>


 
 
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment